Аж үйлдвэр

Машин механизмын үйлдвэр

Машин механизмын үйлдвэр

Автомашины үйлдвэр

Автомашины үйлдвэр

Цутгамал-Цутгамал-Цутгамал-Үйлдвэрлэл

Цутгамал цутгах Цутгамал цутгах үйлдвэр

Эрдэнийн чулуу-Нуурын-Үйлдвэрлэл

Эрдэнийн чулууны лапидарийн үйлдвэр

Металл боловсруулах-үйлдвэр

Металл боловсруулах үйлдвэр

Газрын тос, хий-өрөмдлөгийн үйлдвэр

Газрын тос, хийн өрөмдлөгийн үйлдвэр

Хагас дамжуулагч-Вафель-Үйлдвэрлэл

Хагас дамжуулагч вафель үйлдвэр

Чулуун үйлдвэрлэл

Чулууны үйлдвэр

Мод боловсруулах-үйлдвэр

Мод боловсруулах үйлдвэр